• ღამის ხედი
  • სასტუმრო შერატონი
  • ბერძნული რესტორანი - აკროპოლი
  • ბათუმის ნავსადგური
  • ალი და ნინო

ბათუმის მერია - განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახური

სამსახურის უფროსი

მამუკა თამაზაშვილი

ტელეფონი: 24-63-09

 

განათლებისა და კუტურის განყოფილება

განყოფილების უფროსი ლამზირა ბოლქვაძე

ტელეფონი: 24-82-94

 

სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი ნინო კახიძე

ტელეფონი: 24-63-12

 

ტურიზმის განყოფილების უფროსი დავით ჩხარტიშვილი