• ღამის ხედი
  • სასტუმრო შერატონი
  • ბერძნული რესტორანი - აკროპოლი
  • ბათუმის ნავსადგური
  • ალი და ნინო

ბათუმის მერია - სახანძრო დაცვისა და საგანგებო სიტუაციატა სამსახური

სამსახურის უფროსი

ხუსეინ სირაბიძე

 

სამსახურის უფროსის მოადგილე მურად ქოქოლაძე

ტელეფონი: 27-34-60

 

I განყოფილება

განყოფილების უფროსი მერაბ ზენაიშვილი

ტელეფონი: 27-34-60

 

II განყოფილება

განყოფილების უფროსი გურამ კახიძე

ტელეფონი: 27-34-60

 

III განყოფილება

განყოფილების უფროსი ემზარ ნაკაშიძე

ტელეფონი: 27-58-33

 

საგანგებო სიტუაციათა განყოფილება

განყოფილების უფროსი რევაზ მახარაძე

ტელეფონი: 27-58-34